Bemutatkozunk

A Debreceni Campus  Nonprofit Közhasznú kft működésének alapvető céljai között szerepelnek többek között a gyermek. és ifjúságvédelmi tevékenységek, kulturális tevékenységek, programok lebonyolítása, nevelés, oktatás és a képességfejlesztés. Jelen program megvalósítása egyértelműen hozzájárul a szervezet céljainak teljesítéséhez, hiszen az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére. Ezek a szabadidős tevékenységek - mint a gyermekek és tanulók számára elsődlegesen elérhető nem formális és informális tanulási lehetőségek - hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést. Felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és egészségtudatosságukat. A kulturális szervezetek és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban. A kulturális szervezetek olyan adottságokkal rendelkezhetnek, amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget nyújt. A kulturális intézmények, szervezetek nem kellő intenzitással jelennek meg a formális oktatás és az egész életen át tartó tanulás eszköztárában, ugyanakkor a formális oktatási rendszer sem kellően felkészült azok tudatos használatára. A kulturális intézmények formális oktatásba történő bekapcsolása, szerepének megerősítése érdekében elengedhetetlen ezen intézmények tevékenységi körének "iskolabarát" elvű kibővítése, s az új típusú tevékenységek disszeminációja, különös tekintettel a nevelési-oktatási igényekre.

A projekt előkészítő szakaszában egy igényfelmérés kézült 40 intézmény részvételével. Az igényfelmérést kérdőíves felmérés formájában lett megvalósítva, internetes és személyes felkeresés segítségével. A 40 intézményből összesen 189 dolgozótól érkezett értékelhető kérdőív. A kérdőívek feldolgozása után feltárt eredmények egyértelműen alátámasztották a fejlesztés, a program indokoltságát. A fennt említett okok miatt az intézmények jelenleg nem tudnak, nem képesek finanszírozni hasonló tevékenységeket. Az egyesület a hortobágyi óvodával együttműködésben már több ideje megvalósít hasonló tevékenységeket, és remélhetőleg a projekt megvalósítása után a többi intézménnyel megkötött együttműködés is hosszú távú lesz.

A kulturális tevékenységek fejlesztését, meglétül elősegítését számos jogszabály, rendlelet pl. az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény ia kimondja a közösségi színtér biztosítása,a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatásának elősegítését.

A jelen program során a Debreceni Campus  Nonprofit Közhasznú kft működésének alapvető céljai között szerepelnek többek között a gyermek.

és ifjúságvédelmi tevékenységek, kulturális tevékenységek, programok lebonyolítása, nevelés, oktatás és a képességfejlesztés. Jelen t által nyújtott kínálat, a fejlesztés, új programsorozatok és foglalkozások kialakítása a későbbiekben más oktatási-nevelési intézmények számára is hasznosítható lesz, hiszen tényleges igények szerint az igényfelmérésben résztvevő nevelési-oktatási intézmények igényei szerint lett kialakítva.

Bízunk abban, hogy az egyesületünk tagsága ezáltal bővülni tud, és fog.

jelen program egyértelműen hozzájárul az egyesület stratégiai fejlesztési céljainak megvalósításához, a kulturális tevékenység növeléséhez az egyesület tevékenységein belül.Az oldalon szereplő információk a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát képezik.
Annak felhasználása csak a közzétevő engedélyével lehetséges! - Az oldal készült 2009-ben! - Impresszum