Főoldal | Kedvencek közé

Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 4032 Debrecen Böszörményi út 138.
Telephely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület fsz. 20.
Tel: 52 512-900/ 23142 mellék
Email: universitas@unideb.hu
Cégjegyzékszám: 09-09-013673
Céget nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága


Közérdekű adatok


Hírek


Sajtóközlemény

A Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének fejlesztése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez, 2010. január 29-én meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című TÁMOP–3.2.11/10/1 kódszámú pályázati kiírására a Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. „A Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének fejlesztése” című TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0035 azonosító számú pályázatát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT), mint közreműködő szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette.

A pályázat megvalósításának időtartalma 2010. szeptember 1. – 2011. augusztus 31.

A projekt időtartalma alatt öt intézményben különböző tanórán kívüli szabadidős programok valósulnak meg:

 • Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda (Debrecen)
 • Benczúr Gyula Általános Iskola (Nyíregyháza) 
 • Benczúr Gyula Általános Iskola Herman Ottó Tagiskolája (Nyíregyháza – Oros)
 • Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (Debrecen)
 • ETKIKI Többcélú Intézmény Napköziotthonos Óvodák (Egyek)

A program során a fenti 5 intézmény 32 csoportjában a következő szabadidős tevékenységek (szakkörök, foglalkozások) valósulnak meg: Természetjáró, természetvédő, természetfotó; Média; Újságírás, Varrószakkör, Virágkötő szakkör, Néptánc, Moderntánc, Zene, rámajáték, Művészeti szakkör, Barkás kuckó, Foci, Filmklub, Egészségnevelési szakkör.

A programban részt vevő intézmények diákjainak a projektidőszak során 2 alkalommal lehetőségük van egy KI MIT TUD? jellegű vetélkedőn bemutatni, megmutatni a szabadidős tevékenységeken elsajátított ismereteket.

A projekt főbb irányvonalai:

 • előkészítési tevékenység
 • szabadidős tevékenységek megvalósítása
 • foglalkoztatás elősegítése (munkahelyteremtés)
 • tehetséggondozás
 • eszközbeszerzés
 • szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó anyagbeszerzés
 • projektmenedzsment tevékenység
 • kommunikáció, PR tevékenység

A projekt közvetlen célja a programban megvalósuló tevékenységek által a részvevő gyerekek, ifjúság személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére koncentrál. Közvetett célunk az együttműködési megállapodást kötő nevelési-oktatási intézményekkel a partnerség további erősítése a nevelő, valamint a nevelési-oktatási intézmények igényei alapján megvalósuló, a formális oktatást kiegészítő tanórai, tanórán kívüli és szabadidős kompetenciafejlesztő programok révén.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 49.840.600 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Az oldalon szereplő információk a Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát képezik.
Annak felhasználása csak a közzétevő engedélyével lehetséges! - Az oldal készült 2009-ben! - Impresszum