Főoldal | Kedvencek közé

Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft.
Cím: 4032 Debrecen Böszörményi út 138.
Telephely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület fsz. 20.
Tel: 52 512-900/ 23142 mellék
Email: universitas@unideb.hu
Cégjegyzékszám: 09-09-013673
Céget nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága


Közérdekű adatok


Hírek


Projekt részletes bemutatása

A Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú kft működésének alapvető céljai között szerepelnek többek között a  kulturális tevékenységek, programok lebonyolítása, nevelés, oktatás. Jelen program megvalósítása egyértelműen hozzájárul az egyesület céljainak teljesítéséhez, hiszen az óvodai és iskolai nevelési és oktatási kereteken kívül szerveződő nem formális és informális tanulást támogató programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére. Ezek a szabadidős tevékenységek - mint a gyermekek és tanulók számára elsődlegesen elérhető nem formális és informális tanulási lehetőségek - hatékonyan segíthetik a kompetenciafejlesztést. Felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és egészségtudatosságukat. A kulturális szervezetek és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködések elősegítése differenciált lehetőséget nyújt az egyedülálló pedagógiai és művészeti komplex tanulási formák elterjesztéséhez az óvodai nevelésen és a tanórán kívüli tevékenységek során, a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban. A kulturális szervezetek olyan adottságokkal rendelkezhetnek, amelyek révén hatékonyabban tudnak meghatározott tanítási, nevelési célokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetőséget nyújt. A kulturális intézmények, szervezetek nem kellő intenzitással jelennek meg a formális oktatás és az egész életen át tartó tanulás eszköztárában, ugyanakkor a formális oktatási rendszer sem kellően felkészült azok tudatos használatára. A kulturális intézmények formális oktatásba történő bekapcsolása, szerepének megerősítése érdekében elengedhetetlen ezen intézmények tevékenységi körének "iskolabarát" elvű kibővítése, s az új típusú tevékenységek disszeminációja, különös tekintettel a nevelési-oktatási igényekre.

A projekt előkészítő szakaszában egy igényfelmérés készült 18 intézmény részvételével. Az igényfelmérést kérdőíves felmérés formájában lett megvalósítva, internetes és személyes felkeresés segítségével. A 18 intézményből összesen 179 dolgozótól érkezett értékelhető kérdőív. A kérdőívek feldolgozása után feltárt eredmények egyértelműen alátámasztották a fejlesztés, a program indokoltságát. A fennt említett okok miatt az intézmények jelenleg nem tudnak, nem képesek finanszírozni hasonló tevékenységeket. Az egyesület a hortobágyi óvodával együttműködésben már több ideje megvalósít hasonló tevékenységeket, és remélhetőleg a projekt megvalósítása után a többi intézménnyel megkötött együttműködés is hosszú távú lesz.

A kulturális tevékenységek fejlesztését, meglétül elősegítését számos jogszabály, rendlelet pl. az 1997. évi CXL. tv. a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény ia kimondja a közösségi színtér biztosítása,a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység és a sport támogatásának elősegítését.

A jelen program során a Debreceni Universitas nonprofit Közhasznú Kft. t által nyújtott kínálat, a fejlesztés, új programsorozatok és foglalkozások kialakítása a későbbiekben más oktatási-nevelési intézmények számára is hasznosítható lesz, hiszen tényleges igények szerint az igényfelmérésben résztvevő nevelési-oktatási intézmények igényei szerint lett kialakítva. Bízunk abban, hogy az egyesületünk tagsága ezáltal bővülni tud, és fog. jelen program egyértelműen hozzájárul az egyesület stratégiai fejlesztési céljainak megvalósításához, a kulturális tevékenység növeléséhez az egyesület tevékenységein belül.


Az oldalon szereplő információk a Debreceni Universitas Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonát képezik.
Annak felhasználása csak a közzétevő engedélyével lehetséges! - Az oldal készült 2009-ben! - Impresszum